Pivška presihajoča jezera

Petelinjsko jezero / Lac du Coq / Lacus Gallus / Rooster Lake

Polno Petelinjsko jezero pozimi, na pol v ledu.

Malo Drskovško jezero in (na pol prazno) Veliko Drskovško jezero / Der Großer und Kleiner Durchfallsee

Zagorsko jezero

Parsko jezero / Lago di Parje

Palško jezero

Izvir Pivke

In čeprav ne sodi v to serijo… še Rakiški Stržen

Izviri v Trnju / Trnje springs