Stota jama

Jama pod Turkovo ogrado / Jama na Grahovnki je vpisana pod zaporedno številko 100 v katastru jam, zato se na zemljevidih pojavlja tudi pod imenom Stota jama. Dolga je 100 metrov 🙂 in globoka 23 metrov.

Nahaja se za vasjo Laze pri Planinskem polju, kakšen kilometer stran od bolj znanih jam na tem koncu, npr. Vranja jama, Skednena jama in Najdena jama