Ocizeljska jama

Beško-Ocizeljski jamski sistem je razvit v območju kontakta med paleocenskim apnencem in eocenskim flišem na nadmorski višini 350 m na jugozahodu Slovenije.

V jamski sistem se povezujejo Ocizeljska jama, Blažev spodmol, Maletova jama s slapom, Jama z naravnim mostom, Jurjeva jama v Lokah in Jama S-4/Socerb od katerih vhodi v štiri jame delujejo kot občasen ponor. Skrajna vhoda sta drug od drugega oddaljena 500 m.

V Ocizeljsko jamo smo z Ano in Cyrilom vstopili skozi Blažev spodmol, nato po kratkem prihodu na površje nadaljevali pot v Ocizeljsko jamo. Šli smo do preloma. Lepa in ne pregloboka jama je primerna za vadbo opremljanja in razopremljanja vrvi.

Na poti ven je na vrhu jaška Ani grdo spodrsnilo (kjer je fotografirana), da je padla nazaj v brezno, a na srečo ne globoko, ker je bila dvakrat varovana in tudi nikamor se ni udarila.